donderdag 6 december 2012

Zeeland | Autodelen kosten delen


Mobiliteit is belangrijk voor mensen, ook in kleine dorpen. Openbaar vervoer is vaak in deze dorpen zeer beperkt. Er zijn in deze dorpen voor niet zoveel alternatieven voor het gebruik van een eigen auto. Om daar verbetering in te brengen stimuleert het Zeeuwse project Autodelen-kostendelen het gebruik van de deelauto in kleinere dorpen. Autodelen combineert het gemak van een auto, zonder de lasten en kosten van het bezit ervan. Particulier autodelen kan een aanvulling zijn op het bestaande openbaar vervoer en een bruikbaar alternatief voor de meerdere auto’s die plattelandsbewoners vaak gedwongen hebben. MyWheels faciliteert dit initiatief en hoopt dat veel bewoners zo nu en dan gebruik van elkaars auto gaan maken. En zo helpen het Zeeuwse platteland meer te ontsluiten.

http://www.autodelenkostendelen.nl/img/header.png
Geen opmerkingen:
Een reactie plaatsen