dinsdag 29 oktober 2013

Evert - onze man in Friesland - krijgt Koninklijk lintje

Evert Salverda krijgt lintje voor o.a. bijdrage aan deelauto
Foto gemaakt door Jan Wendt
Helemaal buiten het lintjesseizoen kreeg Evert Salverda afgelopen zaterdagavond een lintje voor zijn grote vrijwillige inzet voor mens en milieu. Vanuit MyWheels hebben we ook graag meegewerkt aan deze voordracht. Sinds 2007 is hij bij ons betrokken. In 2009 nam hij het initiatief voor deelauto’s in Sneek en Bolsward en Evert is nu co√∂rdinator van de deelauto’s in beide plaatsen. Hij is voor ons een voorbeeld van hoe vanuit betrokkenheid en een zekere discipline een mooi deelauto initiatief startte in Bolsward en later ook in Sneek. 

Deze zaterdag was uitgekozen vanwege het 25 jarige jubileum van de Milieuwerkgroep Bolsward. Evert organiseerde met zijn bestuur de festiviteiten die uiteindelijk in het teken stonden van een eerbetoon aan hemzelf. En terecht. Evert was geheel verrast. De milieuwerkgroep vindt zijn oorsprong in het Conciliair Proces met het thema "Heelheid van de Schepping". En nu 25 jaar verder valt er nog veel te doen aan die heelheid. Evert kan in ieder geval terugkijken op 25 jaar succes op velerlei terrein, vastgelegd in een mooi uitgevoerd blad met alle hoogte punten op een rij.
Geen opmerkingen:
Een reactie plaatsen