donderdag 2 juli 2015

Ruim half miljoen huishoudens doen mee aan deeleconomie

Het Economisch Bureau van ING publiceerde gisteren cijfers over de omvang van de Nederlandse deeleconomie. Vorig jaar maakten ruim 550.000 huishoudens gebruik van platforms als Airbnb en GoBoat om hun spullen tegen betaling met elkaar te delen. Dat is ruim 8 procent van alle huishoudens. Het bureau verwacht dat het aantal dit jaar oploopt tot zo'n miljoen deelnemers, een groei van 70 procent (pdf).

Vooral jongeren, hoger opgeleiden en mensen met een hoog inkomen maken gebruik van de deeleconomie. Zij delen vooral om financiële redenen. Een auto of woning van een andere consument huren is namelijk goedkoper dan huren van een bedrijf of hotelketen. Aanbieders stellen zich idealistischer op: voor hen is verspilling tegengaan het belangrijkste motief.

Deeleconomie
Over wat de deeleconomie precies is, bestaan veel verschillende ideeën. Allerlei online initiatieven die het delen van spullen en diensten tussen consumenten onderling gemakkelijk maken, worden soms terecht, maar soms ook onterecht tot de deeleconomie gerekend. De ING definieert de deeleconomie als volgt: "Alle transacties van onbenut bezit, dat door consumenten tijdelijk en tegen betaling wordt gedeeld met andere consumenten.".

Toekomst
Ook in de verdere toekomst is er alle ruimte voor groei: een kwart van de Nederlanders zou in de toekomst graag iets tegen betaling willen gebruiken, terwijl de groep die zou willen uitlenen met 1 op de 3 zelfs nog groter is. Met name onder 35-minners, mensen met een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau is de animo om te gaan deelnemen groot.
Geen opmerkingen:
Een reactie plaatsen